Er zijn bij W&L 3 soorten lidmaatschap, op maat van je situatie en interesse. Als VZW trachten we sporten voor iedereen betaalbaar te houden. W&L heeft ook het charter kansarmoede van Herent mee ondertekend; indien het lidgeld een te grote drempel voor u is, neem dan contact op met het W&L secretariaat of het Sociaal Huis Herent

De soorten lidmaatschap zijn:

 - recreanten: sportievelingen vanaf ongeveer 16 jaar die spelen op uren waarop met plastic shuttles gespeeld wordt en zonder trainer. Zij betalen een basisbedrag van 100 € per jaar, verhoogd met 15 € per wekelijks speeluur (dus iemand die 2 uur recreatief per week speelt, betaalt 130 EUR voor een heel seizoen). Recreanten kunnen niet deelnemen aan toernooien of competities (uitgezonderd recreantenontmoetingen en het eigen clubtoernooi).

- jeugd of competitiespelers: die krijgen wel training en spelen met veren shuttles. Ze kunnen deelnemen aan toernooien of in competitieploegen. Voor hen is het basisbedrag 130 €, verhoogd met 20 € per wekelijks speeluur. 

- administratieve leden: dit zijn mensen die uit sympathie lid worden, of elders trainen (uitgeleend, topsportschool, internationaal) maar wel W&L als hun club beschouwen. Voor de jaarlijkse bijdrage van 45 EUR word je door ons aangesloten bij Badminton Vlaanderen, waardoor je deel kan nemen aan toernooien. Je krijgt alle clubcommunicatie, maar neemt niet deel aan W&L competitieploegen (tenzij 1e nationale) noch aan de W&L speeluren. 

Ons sportief jaar (seizoen) loopt telkens van september tot en met juni (in juli liggen alle activiteiten stil; in de loop van augustus starten we geleidelijk de volwassenen op, de jeugdtraining begint met het schooljaar). De inschrijvingen beginnen in juni voor bestaande leden, die krijgen voorrang. Gedurende het hele jaar kunnen andere mensen ook het lidmaatschap aanvragen, iedereen is welkom zolang er plaats is, in volgorde van inschrijving. 

Wie na Nieuwjaar nog lid wordt voor een lopend seizoen, betaalt de helft van het normale lidgeld.